Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Studniówka 2015
2015-03-02

W dniu 27.02.2015 w restauracji "Moja Pasja" odbyła się studniówka klas czwartych naszego technikum. Maturzyści rozpoczęli wieczór od wspaniale odtańczonego Poloneza, a potem bawili się doskonale aż do rana w towarzystwie Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców. W trakcie zabawy odbyła się "Gala wręczania Oskarów"-pamiątkowych statuetek-w ten sposób młodzież podziękowała Dyrekcji, swoim pedagogom za ich codzienny trud i poświęcenie.
Płuca dla Piotra
2015-02-27
W dniach 23 -26 luty 2015 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej "Płuca dla Piotra”. Jej celem jest uzbieranie 120 000 euro na przeszczep płuc chorego na mukowiscydozę Piotra Raczyńskiego. Jedynym ratunkiem dla niego jest właśnie przeczep. Z tego względu ma być ona przeprowadzona w Wiedniu. Na ten cel udało nam się uzbierać : 152 zł 72 gr. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji.
Zabawa dla dzieci
2015-02-26

W dniu 25.02.15 - jak co roku o tej porze, odbyła się zabawa dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu. Uczniowie Technikum Nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego wraz z nauczycielami przygotowali liczne konkursy i zabawy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. Po fizycznym zmęczeniu na sali gimnastycznej nasi goście podjęci zostali słodkim poczęstunkiem. Dzięki sponsorowi – Radzie Rodziców CKZiU wychowankowie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego otrzymali przybory szkolne: zeszyty, długopisy, kredki, mazaki.
Za zorganizowanie zabawy należy podziękować nauczycielom i uczniom:
Pani J. Krukowska – opiekun samorządu uczniowskiego,
Pani M. Koniusz - opiekun samorządu uczniowskiego,
Pani A. Gębicka - opiekun samorządu uczniowskiego,
Pan T. Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego
P.Oleksy – przewodnicząca szkoły ( kl. III SM),
M. Król – oprawa fotograficzna ( kl. II ST),
J.Kotuła – nagłośnienie ( kl. III SM),
R. Kościej – nagłośnienie ( kl. IIST),
Wolontariuszki z gimnazjum nr 9 : K. Oleksy, K.Dziób, D.Wieczorek.
ARS czyli jak dbać o miłość?
2015-02-23

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy naszą przygodę z programem profilaktycznym : „ARS czyli jak dbać o miłość?”. W ramach prowadzonych zajęć oraz z treści rozprowadzonych ulotek uczniom i ich rodzicom zostanie przypomniany wpływ ,jaki wywierają substancje psychoaktywne na mózg człowieka. Hasłem przewodnim będzie cytat ;„ Aby miłość trwała, trzeba ją rozumieć, trzeba rozumieć zwłaszcza samego siebie. I odkryć, że miłość to głównie dawanie, a nie branie.”
Wizyta nauczycieli z Francji
2015-02-19

W dniach 16 – 17.02.2015r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu gościliśmy czteroosobową grupę nauczycieli z Lycée Professionnel Isabelle VIVIANI, Epinal we Francji. Jednym z gości był p. Thierry Decker, zastępca dyrektora francuskiej szkoły. Wizyta odbyła się dzięki pozyskaniu grantu europejskiego (KA1). Zaproszeni nauczyciele obserwowali lekcję z języka angielskiego w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym oraz przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia na kierunku technik analityk w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska. Zapoznali się również z bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych. Ponadto, goście z zagranicy zwiedzili Zasadniczą Szkołę Specjalną, w czasie której porównano zasady kształcenia uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami przyjęte w obu krajach. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielem Wydziału Edukacji oraz przedstawicielem Wydziału Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania poruszano kwestie dalszej współpracy oraz podsumowano dotychczasowe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Kolejnym etapem współpracy będzie zorganizowana w czerwcu dla francuskich uczniów praktyka zawodowa w naszym mieście.