Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Zapraszamy na dni otwarte
2015-03-26

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się 10.04.2015r. (piątek) godz.15.00-18.00 oraz 11.04.2015r. (sobota) godz.9.00-12.00.

Szczegóły dostępne tutaj
Nagroda dla Nauczyciela
2015-03-24

Z przyjemnością informujemy, że nauczyciel CKZiU mgr inż. Janusz Napora otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promowania wiedzy oraz praktycznej nauki zawodu. Wyjątkowe wyróżnienie zostało wręczone 23 marca 2015 roku podczas konferencji „Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości Regionu”, która odbyła się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
2015-03-13

W dn. 09 -11 marca 2015 r. uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Samochodowo – Mechatronicznej oraz VIII LO im. C.K. Norwida i Technikum nr 4 Transportowego, uczestniczyli w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych. Spotkania rekolekcyjne prowadzili: o. Marcin Zaguła ze zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki oraz Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło – Życie Diecezji Sosnowieckiej. Nad całością czuwał ks. dr Grzegorz Noszczyk - proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Motywem przewodnim pierwszego dnia była miłość. Świadectwa życia młodych ludzi z Diakonii oraz poruszające słowa ojca misjonarza o sytuacji w Afryce, ukazywały głęboki wymiar miłości w życiu każdego człowieka. Dopełnieniem dnia była wspólna Droga Krzyżowa. W drugim dniu, w oparciu o świadectwa młodych ludzi, rozważana była tematyka nawrócenia prowadzącego do sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w seansie filmowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Świadectwa składane w ostatnim dniu rekolekcji prowadziły do odkrywania znaczenia wspólnoty w naszym życiu. Ukoronowaniem wspólnych spotkań była uroczysta Msza święta odprawiona przez ks. dr Grzegorza Noszczyka. Błogosławieństwa krzyżem misyjnym udzielił ojciec Marcin Zaguła.
Własna firma
2015-03-10

W dniu 06.03.2015r klasy 2 SM, 2 ST, 4ST ,2 BZ uczestniczyły w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Własna firma – czy nadaje się na przedsiębiorcę?”. Zajęcia prowadzone były przez doradczynię zawodową z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Czeladzi. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z definicją przedsiębiorczości, poznała cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze oraz uzyskała wiedze z zakresu bilansu umiejętności przedsiębiorcy. Doradczyni zawodowa przedstawiła uczniom również plusy i minusy posiadania własnej firmy oraz przekazała informacje od czego zależy sukces w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem zajęć była pomoc młodzieży w określeniu ich potencjału przedsiębiorczego. Uczniowie wykonali autotest „Czy jesteś przedsiębiorcą?”, który pokazał im czy posiadają predyspozycje do prowadzenia własnej firmy.
Kampania społeczna
2015-03-06

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” realizowaną w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego włączyło się aktywnie w działania w ramach kampanii we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sosnowcu. We wszystkich placówkach wchodzących w skład Centrum rozpropagowano plakaty, ulotki i broszury, a podczas lekcji wychowawczych wyświetlano filmy edukacyjne. Został również ogłoszony konkurs na plakat i prezentację nawiązujące do tematyki kampanii, natomiast uczniowie Technikum nr 4 Transportowego i VIII Liceum Ogólnokształcącego wypełniali ankiety wiedzy z projektu „ARS, jak dbać o miłość”. W dniu 5 marca 2015r. w budynku Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego Sanepid zorganizował stoisko informacyjne. Uczniowie pod opieką nauczycieli mieli możliwość zbadania pomiaru zawartości substancji smolistych w płucach i zapoznania się z zasadami zdrowego stylu życia. W tym samym dniu wręczono ufundowane przez Sanepid nagrody uczniom, którzy zdobyli najwięcej punktów w ankiecie wiedzy i uczniom, których plakaty i prezentacje zostały najwyżej ocenione.