Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"AKADEMIA 85 LECIA „KILIŃSKIEGO”
2014-12-08

Po uroczystym odsłonięciu ŁAWECZKI KILIŃSKIEGO odbyła się akademia, zwieńczająca lokalne obchody 85 lecia „Kilińskiego” - szkoły, której sosnowiczanie nadali imię. Część oficjalną uroczystości prowadzili: Pani Agata Dębska i Pan Roman Bodzioch, którzy, po ceremonii wprowadzenia pocztów sztandarowych przez Pana Jarosława Kornafela, powitali honorowych Gości oraz społeczność szkoły. W sympatyczny sposób przedstawili również sprawozdanie z działań, jakie Organizatorzy lokalnych obchodów 85 lecia- Pani Cecylia Bielnik, Pan Michał Janoszka, Pan Zbigniew Łabędzki i Pan Michał Wilk – zaplanowali i zrealizowali w listopadzie i grudniu tego roku. Przedsięwzięcia, o których mówiono i które wzbudziły zainteresowanie, to: bezpłatne Warsztaty Profesjonalnego Rysunku, przejazd zabytkowych Fiatów 126 p ulicami Sosnowca i Gorąca Herbatka z „Kilińskim” (w miejscach postoju „maluchów”), wernisaż Wystawy Plakatu Pani Anny Bielnik oraz Wystawy Fotografii Mateusza Króla, ucznia klasy II ST w sosnowieckiej galerii „Ładniej”, Lokalny Turniej Szachowy w galerii „Ładniej” oraz uroczyste odsłonięcie ŁAWECZKI KILIŃSKIEGO według pomysłu Pana Michała Janoszki i jego dzieła, które wykonał z Panem Zbigniewem Łabędzkim, pod artystycznym kierunkiem Pani Anny Bielnik. Ławeczkę wykonał Pan Michał Skowroński, a przytwierdzoną do niej tabliczkę - Pan Adam Woś. Krótka prezentacja multimedialna, wykonana przez Pana Michała Wilka, którą zademonstrowano w czasie akademii, zawierała nie tylko zdjęcia z tych działań, ale również terminarz obchodów oraz plakaty wystawy i turnieju autorstwa Pani Anny Bielnik, która – zaproszona przez Organizatorów do współpracy - zajęła się graficzną oprawą Jubileuszu szkoły. Podczas akademii nie zabrakło również okolicznościowych przemówień. Ciepłe słowa o szkole i jej tradycji wypowiedziała Pani wicedyrektor Barbara Kowalik, były, wieloletni dyrektor szkoły - Pan Janusz Kosałka i wieloletnia pedagog, Pani Urszula Such. O specyfice szkoły - jubilatki i wysokiej jakości kształcenia mówił wicedyrektor, Pan Zbigniew Zalas, a swoje uznanie dla działań jubileuszowych wyraził dyrektor CKZiU, Pan Jacek Górski. W czasie części oficjalnej wręczona została Nagroda Kilińskiego (tablet) – Damianowi Frącowi, uczniowi klasy III BZ, który zdobył Mistrzostwo Sosnowca w Lokalnym Turnieju Szachowym. Wręczono również Europassy - Mobilność uczniom, którzy – w roku jubileuszowym - odbyli staż zawodowy we Francji. Część artystyczną stanowiła sceniczna realizacja scenariusza humorystyczno - satyrycznej małej formy teatralnej: „Kingsajz Plan” autorstwa Pani Cecylii Bielnik. Przed publicznością wystąpili szkolni aktorzy z zespołu „Kilian”: (uczniowie klasy IV SM, tegoroczni maturzyści) Bartłomiej Piechota, Mateusz Janus, Jakub Wilczura, Jakub Półka, Rafał Pytel, Michał Wojak, Mateusz Kręcisz i Patryk Jurkiewicz oraz (uczniowie klasy II ST) Mateusz Mielniczuk, Piotr Flieger, Rafał Kościej i Jakub Mastalerczuk. Nad jakością dźwięku czuwał Przemysław Frej (uczeń klasy IV ST). Uroczystość zakończyła się wjazdem jubileuszowego tortu. Słodką niespodziankę, którą delektowali się wszyscy zebrani, ufundował prezes firmy Hyundai, Pan Lesław Szymański.
Odsłonięcie Ławeczki Kilińskiego
2014-12-07

W piątek, 05 grudnia 2014 roku, w samo południe, przed budynkiem szkoły miało miejsce uroczyste odsłonięcie ŁAWECZKI KILIŃSKIEGO, która wraz z rzeźbą Mistrza Jana została wykonana na Warsztatach Szkolnych. Autorem pomysłu jest Pan Michał Janoszka, który zrealizował to spektakularne przedsięwzięcie razem z Panem Zbigniewem Łabędzkim, pod artystycznym kierunkiem Pani Anny Bielnik. Wygodną ławeczkę dla Patrona szkoły wykonał Pan Michał Skowroński, a estetyczną tabliczkę informacyjną wykonał w pracowni CNC Pan Adam Woś. Historycznego przecięcia biało - czerwonej wstęgi dokonała Pani wicedyrektor Barbara Kowalik oraz były, wieloletni dyrektor „Kilińskiego” - Pan Janusz Kosałka. Gratulujemy pomysłu i efektu twórczej pracy. Ceremonia zakończyła się krótką sesją fotograficzną. Ważną dla szkoły i Sosnowca chwilę uwieczniły pamiątkowe zdjęcia Ławeczki, na której - obok Mistrza Jana Kilińskiego - usiedli twórcy tego wyjątkowego dzieła oraz dyrektorzy szkoły.
DAMIAN FRĄC MISTRZEM SOSNOWCA
2014-12-04

03 grudnia 2014 roku o godzinie 14. 00 w galerii „Ładniej” w Sosnowcu, w ramach obchodów 85 lecia „Kilińskiego”, odbył się Lokalny Turniej Szachowy o Nagrodę Kilińskiego (tablet). Zgodnie z regulaminem, opracowanym przez Michała Janoszkę, turniej przeprowadzony został w systemie kołowym (każdy z każdym). Czas każdej z rozgrywanych partii, odmierzany przez zegary szachowe, trwał 10 minut. Turniej prowadzili: Michał Wilk i Jerzy Raczyński, którzy czuwali nad jego regulaminowym przebiegiem. Wszyscy zawodnicy reprezentowali nie tylko wysoki poziom umiejętności, ale także kultury osobistej. Po wielu rozegranych, pasjonujących partiach szachowych, Mistrzem Sosnowca został Damian Frąc – aktualny Mistrz „Kilińskiego”, a Wicemistrzem Sosnowca - Rafał Kościej. Gratulujemy! Uhonorowanie zwycięzcy i wręczenie nagrody głównej odbędzie się 05 grudnia 2014 roku (piątek) w czasie uroczystej akademii szkolnej, zwieńczającej lokalne obchody 85 lecia „Kilińskiego”.
WERNISAŻ PLAKATU I FOTOGRAFII
2014-12-02

27 listopada 2014 roku, w galerii „Ładniej” odbył się wernisaż – trwającej nadal, bo jeszcze do 10 grudnia - Wystawy Plakatu sosnowieckiej artystki, Pani Anny Bielnik, laureatki konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz Wystawy Fotografii Mateusza Króla, ucznia z „Kilińskiego”, laureata Lokalnego Konkursu Fotograficznego: „Ja w Mieście” Zwiedzający wystawę, podziwiając wiele prac - jako pierwsi mogli również oglądać plakaty, które 02 grudnia 2014 zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Wydawniczym na Kalendarz BHP 2015. Gratulujemy obojgu artystom i życzymy sukcesów oraz dalszego rozkwitu zawodowego i amatorskiego talentu.
Próbna matura i egzaminy zawodowe
2014-12-01

W dniach od 24 do 28 listopada 2014r. odbywały się w szkole próbne egzaminy maturalne oraz próbne egzaminy zawodowe. Arkusze z próbnej matury zostały przygotowane przez Wydawnictwo Operon i „Gazetę Wyborczą”. Uczniowie, którzy do egzaminu przystąpią w maju mogli już teraz sprawdzić swoją wiedzę. Generalną próbę przed "nowym"egzaminem zawodowym mieli uczniowie klas III Technikum. Już w styczniu technicy mechatronicy oraz technicy pojazdów samochodowych zmierzą się w sesji zimowej z egzaminami z kwalifikacji M 18 oraz E 3.