Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"WARSZTATY PROFESJONALNEGO RYSUNKU
2014-11-21

Pierwsza impreza, zorganizowana w ramach lokalnych obchodów 85 lecia „Kilińskiego”, już za nami. 19 i 20 listopada 2014, odbyły się Warsztaty Profesjonalnego Rysunku. Uczestnicy zajęć - pod kierunkiem Anny Bielnik, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach - rozwijali swoje artystyczne zdolności i doskonalili umiejętności w zakresie rysunku. Indywidualne wybory dotyczyły zarówno artystycznego tworzywa (ołówek, węgiel, suche pastele, kredki), jak i tematów prac (portret, martwa natura). W miłej i twórczej atmosferze powstawały prace przepełnione pasją i młodzieńczym entuzjazmem. Był również czas na skonsultowanie wcześniejszych, amatorskich dokonań z profesjonalistką w tej dziedzinie. Uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
Rekrutacja do programu Erasmus+
2014-11-20

W ramach programu Erasmus+ ”Kariera zaczyna się w szkole” prowadzimy rekrutację uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie.
Projekt skierowany jest do uczniów:
- Klas 2 i 3 Technikum w zawodach technik mechanik i mechatronik
- Klas 2 i 3 ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
Zainteresowani proszeni są o pobranie ze strony internetowej CKZiU formularza zgłoszeniowego ( zakładka programu Erasmus+), wypełnienie i złożenie go do sekretariatu w terminie do 28.11.2014.
Kolejnym etapem rekrutacji będą testy z j. angielskiego i z wiedzy technicznej, które odbędą się 01.12.2014 o godz.15:00 w Sali 11 i 12.
Informacji udzielają także:
M.Hajdecka
M.Jajkiewicz
M.Wilk
Akademia z okazji 11 listopada
2014-11-15

W dniu 07.11.2014r. w naszej szkole odbyła się Uroczysta Akademia z okazji 11 listopada , w 96 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość tę przygotowali uczniowie klasy maturalnej IV SM - wychowawca mgr inż. Radosław Śląski oraz uczniowie klasy II b ZSZ- wychowawca mgr Jacek Mędrek . Akademia to krótki spektakl słowno muzyczny z pieśniami patriotycznymi. Na tle Narodowych barw biało czerwonych występowali uczniowie przypominając naszą historię walki o odzyskanie niepodległości .Na zakończenie akademii społeczność szkolna nagrodziła gorącymi brawami uczestników akademii.
Festiwal zawodów-podsumowanie
2014-11-13

Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna w dn.03-07.11.2014r. zorganizowały Festiwal Zawodów w zawodach:
- technik mechanik,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych.
W programie Festiwalu były lekcje otwarte, prezentacje pracodawców, warsztaty zawodoznawcze, wycieczki do firm i spotkanie dla rodziców. Festiwal Zawodów miał na celu przybliżenie specyfiki zawodów, w których można się u nas kształcić i był skierowany do uczniów klas trzecich i ich rodziców. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty zawodoznawcze w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń oraz warsztaty zawodoznawcze "Nowoczesna obróbka skrawaniem", czyli zajęcia praktyczne prowadzone w formie warsztatowej, których celem było dostarczenie wiedzy o określonym zawodzie. Ponadto, zostały przygotowane lekcje otwarte z zakresu technologie i konstrukcje mechaniczne oraz na temat modelowania przestrzennego w programie AutoCad. Młodzież miała również możliwość uczestniczyć w wycieczce przedmiotowej do S.N. PROMET w Sosnowcu, gdzie została zapoznana z całym cyklem technologicznym pracy wtryskarek do tworzyw sztucznych, przygotowaniem materiału wsadowego, suszeniem, mieleniem oraz przygotowaniem form wtryskowych, jak również z kontrolą jakości wyrobu, magazynowaniem form, z obsługą pracy, programowaniem parametrów pracy nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przez cały tydzień w szkole trwała prezentacja wybranych zawodów, zarówno w formie multimedialnej, jak i tradycyjnej ekspozycji.
"Ciekawa lekcja"
2014-11-12

W dniu 6 listopada 2014r. uczniowie klas 2ST i 2SM oraz klas 1ST i 2AZ wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez podinspektora mgr Bartosza Głowackiego z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”. Podczas pierwszych zajęć zatytułowanych „Zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych” wykładowca - czynny funkcjonariusz Policji, instruktor jujitsu, strzelectwa sportowego oraz taktyki i technik interwencji, a także były reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym - omówił dotykające nas zagrożenia we współczesnym świecie i zaprezentował praktyczne, pożądane zachowania w sytuacjach niebezpieczeństwa. Drugie zajęcia, które odbyły się pod hasłem „Zasady naboru do służby w Policji”, umożliwiły uczniom zapoznanie się z kryteriami przyjęć do służby w Policji oraz perspektywami zatrudnienia w cywilnych służbach mundurowych.