Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Wyjazd na staż
2015-04-16

16 osobowa grupa uczniów Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego, która przeszła pomyślne selekcję rekrutacji i przygotowania wyjechała na staż w ramach programu Erasmus+ realizowany przez nasza placówkę pod nazwą" Kariera zaczyna się w szkole". Są to kolejni uczniowie CKZiU, którzy biorą udział w międzynarodowych projektach. W dniach od 13 do 24 kwietnia będą przebywać na praktyce zawodowej we włoskiej miejscowości Viareggio. Będą uczestniczyć w zajęciach zawodowych u jednego z naszych partnerów w projekcie, którym jest średnia szkoła zawodowa Istituto Tecnico Industrialne Galileo Galilei Viareggio. Oprócz zajęć zawodowych istotnych dla technika mechanika i technika mechatronika uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z języka włoskiego. Czas wolny wypełnią wycieczki między innymi do Florencji, Pisy, Sieny i innych ciekawych miejsc w Toskanii. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego oraz brali udział w spotkaniach z psychologiem przygotowujące ich do stażu i obcowania z inną kulturą. Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści:
Zdobycie konkurencyjnej pozycji na europejskim i polskim rynku pracy,
Poznanie w praktyce europejskich standardów w Twoim zawodzie,
Doskonalenie znajomości języków obcych,
Nauka działania w międzynarodowym zespole,
Doskonalenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami IT
Kształtowanie przedsiębiorczego podejścia do pracy Poznanie kultury i obyczajów innych krajów europejskich,
Każdy z uczestników zdobędzie certyfikaty ECVET i Europass Mobility, uznawane przez pracodawców w Europie. Warto również zaznaczyć, że jest to pierwsza z grup wyjezdzająca w ramach projektu "Kariera zaczyna się w szkole". Nasz projekt, który realizowany jest od grudnia 2014 do 31 listopada 2015 przewiduje wyjazd dla 100 uczniów do Czech, Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii.
Nagroda dla Michała solińskiego
2015-04-16

W dniu 14 kwietnia Michał Soliński uczeń klasy 3 SM Technikum Samochodowo – Mechatronicznego uczestniczył w uroczystej gali laureatów VI Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego. Michał zdobył wyróżnienie w kategorii poezja. Wręczenie nagród odbyło się w Domu Kultury w Wojkowicach i miało uroczystą oprawę uświetnioną obecnością ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka.
Konkurs matematyczno - fizyczny
2015-04-13

Z okazji Dni Otwartych Szkoły został zorganizowany Konkurs matematyczno - fizyczny "Kiliński bawi i uczy". Zaproszeni zostali uczniowie ze szkół gimnazjalnych. I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu w składzie:
Maria Muszyńska
Kamil Szata
Michał Kapuściński
Przygotowani przez panią mgr Ewę Hylewską. II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Nr 16 w składzie:
Daria Wanic
Aleksandra Majchrzak
Paweł Stando
III miejsce zdobyła drużyna, także z Gimnazjum Nr 16,
w składzie :
Dominika Baran
Radosław Lender
Jakub Szymonowicz
Nagrody wręczyła pani wicedyrektor mgr inż. Barbara Kowalik. Organizatorzy mgr T. Krzystanek oraz mgr A. Olszowy gratulują wszystkim uczestnikom.
Bezpieczna Droga
2015-04-13

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego po raz kolejny włączyło sie w akcję Fundacji "Dawcy Uśmiechu" propagującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Impreza zorganizowana na parkingu C.H. Auchan była jednocześnie rozpoczęciem sezonu motocyklowego w Sosnowcu. Nasza szkoła zapraezentowała mobilny symulator jazdy i promowała kierunki kształcenia będące w ofercie CKZiU, ze szczególnym naciskiem na nowy zawód-mechanik motocyklowy.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
2015-04-13

Z okazji Dni Otwartych Szkoły został zorganizowany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu. Zaproszeni zostali uczniowie z Gimnazjum nr 11,19. Po rozegraniu meczu na obiekcie KKS Czarni Sosnowiec zaproszeni goście przeszli do Naszej Szkoły gdzie na sali gimnastycznej odbyło się wręczenie Pucharów oraz nagród przez panią Wicedyrektor mgr inż. Barbarę Kowalik. Puchar Przechodni Dyrektora CKZiU za zajęcie I-go miejsca otrzymało Gimnazjum nr 11.