Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Wizyta nauczycieli z Francji
2015-02-19

W dniach 16 – 17.02.2015r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu gościliśmy czteroosobową grupę nauczycieli z Lycée Professionnel Isabelle VIVIANI, Epinal we Francji. Jednym z gości był p. Thierry Decker, zastępca dyrektora francuskiej szkoły. Wizyta odbyła się dzięki pozyskaniu grantu europejskiego (KA1). Zaproszeni nauczyciele obserwowali lekcję z języka angielskiego w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym oraz przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia na kierunku technik analityk w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska. Zapoznali się również z bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych. Ponadto, goście z zagranicy zwiedzili Zasadniczą Szkołę Specjalną, w czasie której porównano zasady kształcenia uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami przyjęte w obu krajach. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielem Wydziału Edukacji oraz przedstawicielem Wydziału Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania poruszano kwestie dalszej współpracy oraz podsumowano dotychczasowe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Kolejnym etapem współpracy będzie zorganizowana w czerwcu dla francuskich uczniów praktyka zawodowa w naszym mieście.
Zmiana planu lekcji
2015-01-21

Informujemy, iż od poniedziałku 26 stycznia 2015 roku będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Nowy plan pojawi się na stronie 23 stycznia w piątek.
Prosimy o sprawdzenie zmian w zakładce PLAN LEKCJI.
Porozumienie z SN Promet
2015-01-20

19 stycznia 2015 r. zostało podpisane porozumienie między Spółdzielnią Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu ul. Lipowa 11 a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu. Partnerzy porozumienia poprzez jego zawarcie wyrażają wolę rozpoczęcia długoterminowej współpracy, stawiając sobie za cel główny kształcenie wysokospecjalizowanej kadry dla potrzeb przemysłu. W ramach umowy zostanie utworzona klasa patronacka w zawodzie technik mechatronik. Od roku szkolnego 2015/2016 grupa wytypowanych uczniów technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego będzie odbywała część zajęć zawodowych na terenie SN Promet. Ponadto dla najlepszych uczniów ufundowane będą stypendia. Firma Promet w ramach swoich możliwości i potrzeb CKZiU, dostarczy nieodpłatnie materiały, urządzenia wraz z dokumentacją techniczną, nieobjętą tajemnicą firmy Promet.
Porozumienie podpisała ze strony SN Promet – mgr Renata Wojciechowska, ze strony CKZiU –dyrektor mgr inż. Jacek Górski.
Wyjazd na narty
2015-01-17

Informujemy, że w dniu 30.01.2015 organizowany jest wyjazd na narty z naszej szkoły, kierunek szusowania to Góra Żar lub Szczyrk wszystko zależy od ilości śniegu. Zapisy przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego wraz z kwotą 120zł (możliwy częściowy zwrot tej kwoty, w cenie: karnet i przejazd) do dnia 26.01.2015r. Ilość miejsc jest ograniczona.
Jasełka 2014
2015-01-08

W piatek 19 grudnia, w ostatnim dniu nauki w 2014 roku odbyły się w szkole uroczyste Jasełka. Bożonarodzeniowa Akademia przywołała chwile, które miały miejsce ponad dwa tysiace lat temu. Aktorzy przedstawienia wprowadzili zaproszonych gości w klimat zbliżających się świąt i przybliżyli historię narodzin Jezusa Chrystusa. W tym dniu odbyły się również wigilie klasowe przygotowane przez uczniów.