Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Warsztaty ekologiczne
2014-04-15

W ramach Dni Otwartych,11 kwietnia, odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez mgr inż. Jolantę Pietrzyk w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: IVST i IISM, a zwiedzający szkołę gimnazjaliści, mieli możliwość udziału w prezentacji. Prezentacje wygłosiły:
dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, asystent naukowy w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawicielka Fundacji Sendzimira. Zajmuje się badaniami na pograniczu nauk przyrodniczych i społecznych, a także uczestniczy w działaniach zmierzających do wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce ochrony przyrody. Promuje koncepcję zrównoważonego rozwoju.
mgr Sristi Kamal - pochodząca z Indii doktorantka w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich badaniach skupia się m.in. na konfliktach człowieka z przyrodą i funkcjonowaniu obszarów chronionych. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach w Indiach i USA oraz podczas pracy w organizacji pozarządowej we Wschodnich Himalajach Indyjskich (w prowincjach Darjeeling i Sikkim).
XII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy GLORIA VICTIS
2014-04-15

3 kwietnia 2014 r. odbyła się w CKZiU – Technikum nr 5, XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego. W tym roku postanowiliśmy uczcić 150 rocznicę upadku powstania styczniowego.
Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, popularyzacja wiedzy o powstaniu styczniowym, przypomnienie chlubnych kart historii Polski poprzez czytelnictwo literatury historycznej, kształtowanie uczuć patriotycznych uczniów Konkurs, organizowany przez Bibliotekę Szkolną, przeznaczony był dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgnimnazjalnych.
W etapie międzyszkolnym spotkało się 15 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Reprezentowali oni 4 sosnowieckich szkół (w tym 3 gimnazja; zgłoszonych było 30 osób z 8 szkół). Test pisemny (opracowany przez Elżbietę Gorzkowska) składał się z 45 pytań zamkniętych, 12 pytań otwartych, na jego rozwiązanie przeznaczono 50 minut. Sprawdzano znajomość następujących książek: „Echa leśne”, „Wierna rzeka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony” - Stefana Żeromskiego; „Gloria victis” – Elizy Orzeszkowej; „Margrabia Wielopolski” – Jerzego Czecha; „Pikieta powstańcza” – Jacka Kaczmarskiego; „Omyłka” – Bolesława Prusa oraz „Dwie gawędy styczniowe” („Przekazana sztafeta”, „Igła wojewody”) – Stanisława Rembeka Można było uzyskać 69 p. W czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników uczestnicy i opiekunowie obejrzeli prezentację dotyczącą powstania styczniowego –przygotowane przez uczniów Technikum nr 5 pod kierunkiem mgr R. Bodziocha. Dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyła p. dyrektor szkoły mgr inż. Barbara Kowalik. Poczęstunek dla uczestników ufundowała Biblioteka Szkolna.
I miejsce zajęła Weronika Karoń (64 punkty) z ZSO nr 10
II miejsce zajęła: Martyna Piątek (55 punktów) z ZSO nr 10
III miejsce zajęła: Katarzyna Wnuk (53 punkty) z ZSO nr 10
Przyznano też wyróżnienie dla Klaudii Kucharskiej (51 punktów) z Gimnazjum nr 7 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie.
Organizatorzy mgr Elżbieta Gorzkowska mgr Roman Bodzioch
dni otwarte szkoły
2014-04-03

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA DNI OTWARTE SZKOŁY
Termin:
11.04.2014r. (piątek) godz.13.00-17.30
12.04.2014r. (sobota) godz.10.00-13.30
Oferta zajęć:
1. Finał Szkolnych Mistrzostw w Piłce Siatkowej (piątek)
2. Pokaz doświadczeń z fizyki w sali 45 (piątek, sobota)
3. Podchody matematyczno-fizyczne (piątek, sobota)
4. Rebusy z fizyki – sala 45 (piątek, sobota)
5. Pokaz możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w sali 39 (piątek, sobota).
6. Lekcje otwarte na temat Jana Pawła II w sali 12 (piątek, sobota).
7. Warsztaty twórcze w sali 42 – jak pisać teksty poetyckie, wypracowania (piątek, sobota).
8. „Pokonaj mistrza szachowego” – możliwość zagrania w szachy z mistrzem szachowym szkoły w sali 40 (piątek).
9. Konkurs na grafitti, prezentacja umiejętności w tym zakresie (piątek, sobota).
10. Prezentacja samochodu elektrycznego, współtworzonego przez absolwentów naszej szkoły (sobota).
11. Pokaz jazdy kaskaderskiej na skuterach w wykonaniu uczniów kl. 2BZ – boisko szkolne (piątek, sobota).
12. Zajęcia w pracowni eksploatacji i budowy pojazdów samochodowych – sala 23 (piątek, sobota)
13. Zajęcia w pracowni mechatronicznej – sala 34 (piątek, sobota)
14. Zajęcia w pracowni elektroniki i elektrotechniki – sala 47 (piątek, sobota) – montaż obwodów elektrycznych.
15. Zajęcia w pracowni technologii – sala 26 (piątek, sobota) – pomiary warsztatowe części maszyn.
16. Zajęcia w pracowni CNC – sala 66 (piątek, sobota) – programowanie i obróbka na maszynach sterowanych numerycznie.
17. Warsztaty szkolne (piątek, sobota):
a) nowoczesna diagnostyka pojazdów samochodowych
b) przetwórstwo tworzyw sztucznych
c) komputerowe wspomaganie programowanie – rysunki 3D AutoCAD
18. Dla rodziców zainteresowanych uczniów - wiosenny przegląd techniczny samochodów osobowych do 3,5 t. – warsztaty szkolne (piątek, sobota). Darmowy przegląd będzie obejmował kontrolę stanu technicznego pojazdu.
Wystawy i ekspozycje:
1. Prezentacja filmu promocyjnego na korytarzu szkolnym.
2. Ekspozycja prezentująca zdjęcia z konkursu fotograficznego dla uczniów Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7.
3. Wystawa zdjęć pt. „Zjawiska optyczne”.
4. Prezentacja pokonkursowa w gablocie podsumowująca XII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
5. Wystawa na I piętrze prezentująca staże zagraniczne i kraje partnerskie.
spotkanie z parlamentarzystami
2014-04-01

W dniu 31 marca 2014 w CKZiU przy ulicy Kilińskiego 25 odbyło się spotkanie z posłanką do Parlamentu Europejskiego -panią Małgorzatą Handzlik, posłem na Sejm RP panem Jarosławem Piętą oraz radną Rady Miasta Sosnowca panią Danutą Gojna – Ucińską. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlanego, Technikum Nr 4 Transportowego, Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego, Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Spotkanie z parlamentarzystami miało charakter lekcji europejskiej, której celem było pokazanie w jaki sposób działa Parlament Europejski, jakie podejmuje decyzje, w jaki sposób wpływa na życie zwykłych ludzi w różnych krajach unijnych. Szczególnie miało pokazać, w jaki sposób młodzież będzie mogła wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę zdobytą w procesie kształcenia do pracy w różnych krajach UE. W jaki sposób nastąpi w przyszłości uznawanie i porównywanie polskich kwalifikacji zawodowych na rynku unijnym. Pani euro deputowana mówiła także o pracy parlamentu, o tym jak funkcjonuje, jak uzgadniane są wspólne stanowiska gdy interesy między krajami są różne, a nawet często sprzeczne. Młodzież żywo interesowała się zagadnieniami europejskimi i zadawała dużo pytań. Część pytań młodzieży dotyczyła zagadnień naszego miasta i pracy radnych Sosnowca. Uczniowie pytali głównie o inwestycje miejskie, w tym także o kontrowersyjną decyzję odnośnie spalarni śmieci. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, młodzież zaznajomiła się z pracą euro parlamentu, ale miała taż okazję zapytać o bieżące sprawy swojego miasta.
sesja rady miasta
2014-03-31

Dnia 27 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Sesji Rady Miasta Sosnowca. Zapoznali się z funkcjonowaniem naszego miejskiego parlamentu, mieli okazję poznać radnych i sposób ich procedowania. Na Sesji, której przewodził Przewodniczący Mateusz Rykała, przewodniczący Komisji przedstawiali swoje działania w okresie międzysesyjnym. Wystąpił również Prezydent Miasta Sosnowca, Który przedstawił stopień realizacji najważniejszych inwestycji miejskich.Uczestnictwo młodzieży w tego typu obradach jest doskonałą lekcją wiedzy obywatelskiej, pozwala zapoznać się z funkcjonowaniem władzy na poziomie samorządowym i pokazanie drogi do aktywności społecznej.