Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
2014-09-01

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 za nami. Tegoroczna,już 85 inauguracja nauki w murach "Kilińskiego" jest szczególna dla uczniów pięciu nowych klas. Cieszymy się bardzo, że tylu gimnazjalistów wybrało naszą placówkę jako szkołę w której będą kontynuowali naukę.
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów, zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie niezwykle owocny.
Nowy rok szkolny
2014-08-26

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014 roku w budynku naszej szkoły przy ulicy Kilińskiego 25 o godzinie 9.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Podręczniki 2014/2015
2014-07-07

W zakładce "Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015" dostępny jest obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 zestaw podręczników dla klas pierwszych. Brakujące podręczniki dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz do klas programowo wyższych zostaną dodane niebawem.
kwalifikacyjny kurs zawodowy
2014-07-03

Zapraszamy serdecznie na skorzystanie z oferty kształcenia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na kursie
M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest bezpłatną formą kształcenia zawodowego dla osób powyżej 18 roku życia.
Kurs trwa dwa semestry, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych.
Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.
Po więcej informacji zapraszamy do sekretariatu szkoły.
wyprawka szkolna 2014
2014-07-02

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość pomocy dla uczniów w formie "Wyprawki szkolnej".
Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne
TUTAJ