Sonda

Partnerzy szkoły

Certyfikat
Śląska Szkoła Jakości

Zdalne nauczanie
informacje o moodle'u
Dawny Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu to jedna z najstarszych szkół zawodowych w regionie, kształci już bowiem od 84 lat młodzież z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 wraz z innymi sosnowieckimi szkołami zawodowymi tworzy


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w naszej placówce przy ulicy Kilińskiego 25
Na dzień dzisiejszy w popularnym "Kilińskim" funkcjonują następujące typy szkół:
  • Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
  • Zasadnicza szkoła zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
  • Szkoła Policealna Nr 5
O zasadach naboru do poszczególnych typów szkół można dowiedzieć się więcej na podstronie rekrutacja.


W roku szkonym 2013/2014 naukę pobiera 395 uczniów, którzy ucza się w 16 oddziałach(klasach). Do dyspozycji mają 32 pracownie, rozmieszczone na trzech piętrach szkoły, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz budynek warsztatów szkolnych. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, a we wszystkich pracowniach oraz na warsztatach szkolnych jest stały dostęp do internetu. Nasza szkoła jest placówką monitorowaną - rozmieszczonych jest 16 kamer, które rejestrują najbliższe otoczenie budynku oraz szkolne korytarze.

Możemy poszczycić się Certyfiatem Śląskiej Szkoły Jakości, który nasza placówka uzyskała w 2005 roku. Wyróznienie to przyznane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty potwierdza że "Kiliński" wdrożył system zarzadzania jakościa i zapewniania jakości w obszarach: Koncepcja pracy szkoły, Zarzadzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka.

  • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"Wizyta przedstawiciela Suceavy
2014-10-20

W dniu 17 października gościliśmy przedstawiciela Inspektoratu Edukacji z Suczawy-miasta partnerskiego Sosnowca. Pani Alina Drela przebywa w naszym mieście na stażu w Urzędzie Miejskim. Spotkanie w naszej placówce miało za zadanie przybliżyć funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego zawodowego po reformie. Dyrektor CKZiU Jacek Górski przedstawił strukturę oraz możliwości kształcenia w naszej placówce. Podsumowano 10 lat współpracy między naszymi miastami w dziedzinie edukacji. Gość zwiedził budynek przy ul. Kilinskiego 25 oraz warsztaty szkolne.
rajd górski
2014-10-16

W dniu 13 października br. przy pięknej jesiennej pogodzie odbył się rajd pieszy z Ustronia Polany na Równicę (884 m n.p.m.) do Ustronia Zdrój. W wycieczce brało udział siedemnastu uczniów CKZiU z ul. Kilińskiego 25. Łączna długość trasy, którą pokonali uczniowie wyniosła ok 10 km. Opiekunami i organizatorami rajdu byli nauczyciele wychowania fizycznego Piotr Bąk i Jakub Staroń. Mamy nadzieje, że w czerwcu 2015 r. ponownie uda się zorganizować taką imprezę turystyczno-rekreacyjną dla uczniów „Kilińskiego” szlakami pięknych polskich gór.
den w naszej szkole
2014-10-15

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom składam serdeczne podziękowania za ich trud i codzienną pracę i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Chcę życzyć, aby Państwa praca owocowała szlachetnością i mądrością naszych uczniów, a uczniom właściwego spożytkowania zdobytej mądrości. Życzę cierpliwości, wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z ich codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz spełnienia wszystkich marzeń.
współpraca z arcelormittal
2014-10-13

Przyszłość szkolnictwa zawodowego w XXI wieku zależy w znacznej mierze od współpracy z przedsiębiorstwami i firmami o wysokim prestiżu na rynku lokalnym i międzynarodowym. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu może poszczycić się znacznymi sukcesami w tej dziedzinie. Od września tego roku szkoła została przyjęta w poczet partnerów Programu Edukacyjnego Zainstaluj się obok 3 uczelni wyższych i 7 szkół m.in. z Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Zdzieszowic i Krakowa . Firma ArcelorMittal, obecna w 60 krajach, realizuje strategię odpowiedzialności biznesu, w ramach której wspiera społeczności lokalne miast, w których znajdują się jej zakłady. Jednym z obszarów, które wspiera jest edukacja. Współpraca zaowocuje poznaniem tajników przemysłu metalowego i ułatwi wejście absolwentom na współczesny rynek pracy. Przewidywane są: spotkania edukacyjne w kinie, organizacja pikników edukacyjnych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego, praktyki i Dzień Przedsiębiorczości oraz inne formy typu: quizy online czy ArcelorMittal Game.
w krainie świetlików
2014-10-10

Dnia 9 października uczniowie klasy II ST wzięli udział w konkursie o tematyce europejskiej zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współudziale Wydziału Współpracy z zagranicą Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Motywem przewodnim konkursu była Kraina Świetlików.Pierwszą część konkursu było przebranie rodem z bajki o Piotrusiu Panie, a w drugiej części pięć wyłonionych w pierwszym etapie drużyn odpowiadało na pytania dot. Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych. Ważnym punktem konkursu było zwrócenie uwagi na młodzież i rozpropagowanie wolontariatu.